Aktualności

Niemieckie prawo pracy - skrócenie okresu przedawnienia roszczeń z umowy o pracę

W niemieckim prawie pracy, w przeciwieństwie do polskich regulacji, istnieje możliwość stosowanie zapisu w umowach o pracę o skróceniu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy o pracę. Niemieccy pracodawcy chętnie korzystają z tej "ulgi" i stosują zapisy skracające okresy przedawnienia roszczeń pracowniczych. Pracownik, który nie przeczyta swojej umowy o pracę z zalecanym zrozumieniem, może nie zauważyć, że jego roszczenia z umowy, jeśli nie zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie, przepadną.

czytaj więcej »

Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 r.- zmiany w umowach o pracę

Ograniczenie katalogu umów o pracę do trzech, limity zawierania umów na czas określony, wprowadzenie maksymalnego czasu ich trwania, czy zrównanie długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony- to jedne z wielu kluczowych zmian, które wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy tj. od dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać w ramach polskiego porządku prawnego.

czytaj więcej »

Planowane zmiany prawa aborcyjnego

W ostatnim czasie w debacie publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej głośna jest sprawa zmian przepisów tzw. prawa aborcyjnego, do czego impulsem stał się projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji’’.

czytaj więcej »