Aktualności

TSUE zaostrza warunki wydawania A1 pracownikom tymczasowym

TSUE zaostrza warunki wydawania A1 pracownikom tymczasowym. Wyrok z dnia 3.6.2021 r. w sprawie C-784/18 Trybunał Unii Europejskiej w swoim wyroku z dnia 3 czerwca 2021 r. (sprawa C-784/19 Team Powe Europe EOOD ./. Direktor na teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite- Varna) orzekł, że aby agencja pracy tymczasowej mogła zostać uznana za zwyczajnie działającą w państwie członkowskim, gdzie ma swoją siedzibę, agencja pracy tymczasowej musi większą część swojej działalności świadczyć na rzecz podmiotów mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim. Orzeczenie to nie zmienia wiele w polskiej praktyce w wydawaniu zaświadczeń A1 przez ZUS, ale ustala wyraźne zasady dla wszystkich państw członkowskich. dalsza część artykułu dostępna na blogu www.pracatymczasowawniemczech.pl

czytaj więcej »

Niemieckie prawo pracy - skrócenie okresu przedawnienia roszczeń z umowy o pracę

W niemieckim prawie pracy, w przeciwieństwie do polskich regulacji, istnieje możliwość stosowanie zapisu w umowach o pracę o skróceniu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy o pracę. Niemieccy pracodawcy chętnie korzystają z tej "ulgi" i stosują zapisy skracające okresy przedawnienia roszczeń pracowniczych. Pracownik, który nie przeczyta swojej umowy o pracę z zalecanym zrozumieniem, może nie zauważyć, że jego roszczenia z umowy, jeśli nie zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie, przepadną.

czytaj więcej »

Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 r.- zmiany w umowach o pracę

Ograniczenie katalogu umów o pracę do trzech, limity zawierania umów na czas określony, wprowadzenie maksymalnego czasu ich trwania, czy zrównanie długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony- to jedne z wielu kluczowych zmian, które wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy tj. od dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać w ramach polskiego porządku prawnego.

czytaj więcej »