Aktualności

Zmiany w kodeksie spółek handlowych w 2012 roku - załóż spółkę z o.o. przez internet

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy –Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 92, poz. 531) przewidująca nowatorskie rozwiązania w polskim prawie gospodarczym, a mianowicie możliwość założenia spółki z o.o. za pomocą formularza w systemie teleinformatycznym.

Założenie spółki z o.o. w Polsce wymaga obecnie wizyty u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego, którym jest umowa spółki (spółka wieloosobowa) lub aktu założycielski (przy spółce jednoosobowej). Akt notarialny jak i notarialnie poświadczone podpisy osób zakładającej spółkę są m.in. warunkiem wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli zaistnienia spółki w obrocie gospodarczym.

Przewidywane zmiany w nowej ustawie otwierają przedsiębiorcom możliwość samodzielnego założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą ogólnodostępnego wzorca umowy spółki oraz opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Przedsiębiorcy zakładające spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wypełniają wzorzec umowy zakreślając odpowiednie rubryki i nie mają możliwości ingerencji w treść umowy. Wzorzec opatrzony podpisem elektronicznym wysyłany jest w systemie teleinformatycznym do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak złożony wniosek o wpis spółki do rejestru zostanie rozpatrzony w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (zgodnie z nowym art. 20a pkt 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Nowa ustawa znosi tym samym wymóg aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Pozostałe umowy spółek z o.o., w szczególności dla przedsiębiorców, którzy chcą zawrzeć w umowie niestandardowe rozwiązania lub zapisy indywidualne muszą być zawarte przed notariuszem.Istnieje jednak możliwość szybkiego i efektywnego założenia spółki przy pomocy dostępnego wzorca i uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zmiany umowy tak założonej spółki post factum przed notariuszem, jeśli wspólnicy chcą zmienić pewne zapisy ze standardowego formularza.

Rozwiązanie przewidziane przez nową ustawę nie wyklucza jednak wizyty u notariusza lub w sądzie oraz dostarczenia innych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego przez założycieli spółki z o.o. Zgodnie z nowym § 5 art. 167 k.s.h. zarząd spółki jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników oraz złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu.

Nowa ustawa ułatwia i przyśpiesza procedurę założenia spółki z o.o. przedsiębiorcom, którym zależy na szybkim wpisie spółki do rejestru. Nie zastępuje ona jednak odpowiedniej pomocy prawnej, jaką powinni zasięgnąć ci wspólnicy, którym zależy na indywidualnej umowie spółki, dopasowanej do ich rozwiązań ekonomicznych. 

Jeśli potrzebujecie Państwo porady prawnej dotyczącej założenia spółki z o.o., jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

« powrót

Inne aktualności

Bezpieczne e-zakupy

Wraz z rozwojem technologii informatycznych Polacy coraz chętniej korzystają z możliwością robienia zakupów w sieci. Taka forma jest przede wszystkim wygodna, daje możliwość porównywania cen…