Aktualności

Płaca minimalna na przykładzie Polski i Niemiec

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ogólnokrajowa ustawa regulująca na obszarze całych Niemiec płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy, co w istocie oznacza wsparcie dla około 3,7 miliona zatrudnionych w sektorze najniższych płac, którzy do tej pory w znacznej części skazani byli na pomoc państwa. Jest to znaczący krok naprzód dla kraju, który po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie jednolitej stawki płacowej na poziomie federalnym tj. we wszystkich krajach związkowych, rezygnując z dotychczas obowiązującego systemu autonomii taryfowej. Tym samym Niemcy zamykają krąg państw z najwyższą stawką płacy minimalnej zachodniej Europy, do których zaliczyć należy Luksemburg (11,12 euro), Francję (9,61 euro) i Holandię (9,21 euro).

czytaj więcej »