Aktualności

Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 r.- zmiany w umowach o pracę

Ograniczenie katalogu umów o pracę do trzech, limity zawierania umów na czas określony, wprowadzenie maksymalnego czasu ich trwania, czy zrównanie długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony- to jedne z wielu kluczowych zmian, które wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy tj. od dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać w ramach polskiego porządku prawnego.

czytaj więcej »

Planowane zmiany prawa aborcyjnego

W ostatnim czasie w debacie publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej głośna jest sprawa zmian przepisów tzw. prawa aborcyjnego, do czego impulsem stał się projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji’’.

czytaj więcej »

Płaca minimalna na przykładzie Polski i Niemiec

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ogólnokrajowa ustawa regulująca na obszarze całych Niemiec płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy, co w istocie oznacza wsparcie dla około 3,7 miliona zatrudnionych w sektorze najniższych płac, którzy do tej pory w znacznej części skazani byli na pomoc państwa. Jest to znaczący krok naprzód dla kraju, który po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie jednolitej stawki płacowej na poziomie federalnym tj. we wszystkich krajach związkowych, rezygnując z dotychczas obowiązującego systemu autonomii taryfowej. Tym samym Niemcy zamykają krąg państw z najwyższą stawką płacy minimalnej zachodniej Europy, do których zaliczyć należy Luksemburg (11,12 euro), Francję (9,61 euro) i Holandię (9,21 euro).

czytaj więcej »