Aktualności

Niemieckie prawo pracy - skrócenie okresu przedawnienia roszczeń z umowy o pracę

W niemieckim prawie pracy, w przeciwieństwie do polskich regulacji, istnieje możliwość stosowanie zapisu w umowach o pracę o skróceniu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy o pracę. Niemieccy pracodawcy chętnie korzystają z tej "ulgi" i stosują zapisy skracające okresy przedawnienia roszczeń pracowniczych. Pracownik, który nie przeczyta swojej umowy o pracę z zalecanym zrozumieniem, może nie zauważyć, że jego roszczenia z umowy, jeśli nie zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie, przepadną.

Przykładowym zapisem znajdującym się w umowie o pracę i zawierającym skrócenie okresów przedawnienia dla roszczeń z umowy jest następująca klauzule:

"Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy o pracę ulegają przedawnieniu, jeśli nie zostaną zgłoszone pracodawcy w okresie dwóch miesięcy od dnia ich wymagalności. Zaskarżenie roszczeń w trybie sądowym musi nastąpić w okresie trzech miesięcy od końca upływu terminu zgłoszenia roszczeń." 
 
Możliwości zapisania skróconego okresu przedawnienia roszczeń jest wiele, powyższy zapis jest tylko przykładem. Najczęstszym okresem przedawnienia wybieranym przez niemieckiego pracodawcę jest okres dwóch-trzech miesięcy jako okres do zgłoszenia roszczenia wobec pracodawcy oraz okres kolejnych dwóch-trzech miesięcy do złożenia pozwu do sądu pracy.
 
Po wejściu w życie Mindestlohngesetz, czyli Ustawy o płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2015 r., pojawiły się wątpliwości, czy standardowe klauzule stosowane w umowach o pracę przez pracodawców  zawierające wykluczenie dochodzenia roszczeń pracownika z tytułu umowy o pracę, nie są niezgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, tj. czy nie należą do tzw. klauzul zakazanych w rozumieniu § 305 b BGB.
Spór oraz rozważania innych sądów landowych zakończył wyrok Najwyższego Sądu Pracy z dnia 20.6.2018 r. (Bundesarbeitsgericht - BAG), który uznał, że na podstawie § 3 MindestlohnG nie można ograniczyć dochodzenia roszczeń pracowniczych do wypłaty minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu poniżej standardowych okresów przedawnienia wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Z wyroku BAG wynika zatem, że klauzule skracające okresy przedawnienia roszczeń pracowniczych o zapłatę wynagrodzenia minimalnego mogą dotyczyć wyłącznie kwoty powyżej wynagrodzenia minimalnego.
Pracownik dochodzący wobec pracodawcy swoich roszczeń o zapłatę wynagrodzenia po upływie terminów skracających możliwość dochodzenia roszczeń może żądać zapłaty co najmniej wynagrodzenia minimalnego. Bundesarbeitsgericht potwierdza swoim orzeczeniem zamierzoną przez niemieckiego ustawodawcę ochronę praw pracowniczych.

« powrót

Inne aktualności

Bezpieczne e-zakupy

Wraz z rozwojem technologii informatycznych Polacy coraz chętniej korzystają z możliwością robienia zakupów w sieci. Taka forma jest przede wszystkim wygodna, daje możliwość porównywania cen…