Aktualności

TSUE zaostrza warunki wydawania A1 pracownikom tymczasowym

TSUE zaostrza warunki wydawania A1 pracownikom tymczasowym. Wyrok z dnia 3.6.2021 r. w sprawie C-784/18 Trybunał Unii Europejskiej w swoim wyroku z dnia 3 czerwca 2021 r. (sprawa C-784/19 Team Powe Europe EOOD ./. Direktor na teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite- Varna) orzekł, że aby agencja pracy tymczasowej mogła zostać uznana za zwyczajnie działającą w państwie członkowskim, gdzie ma swoją siedzibę, agencja pracy tymczasowej musi większą część swojej działalności świadczyć na rzecz podmiotów mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim. Orzeczenie to nie zmienia wiele w polskiej praktyce w wydawaniu zaświadczeń A1 przez ZUS, ale ustala wyraźne zasady dla wszystkich państw członkowskich. dalsza część artykułu dostępna na blogu www.pracatymczasowawniemczech.pl

http://pracatymczasowawniemczech.pl20210729_175435.jpg

« powrót

Inne aktualności

Planowane zmiany prawa aborcyjnego

W ostatnim czasie w debacie publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej głośna jest sprawa zmian przepisów tzw. prawa aborcyjnego, do czego impulsem stał się projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu…