Aktualności

Branża budowlana

Popyt na polskich pracowników na budowach w Niemczech nie słabnie. Polscy pracownicy budowlani postrzegani są jako solidni i pracowici fachowcy, którzy chętnie świadczą pracę również poza granicami swojego kraju, o ile jest to dla nich opłacalne.

Korzyści 
Praca na budowie w Niemczech jest opłacana, ponieważ każdy pracownik przystępujący do pracy na budowie na terenie Niemiec musi mieć zagwarantowane minimalne warunki pracy, które regulują przede wszystkim układy zbiorowe pracy dla branży budowlanej. Bez względu zatem, skąd pracownik pochodzi, jego płaca, wymiar urlopu, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (to tylko część z minimalnych praw pracowniczych) muszą odpowiadać aktualnym obowiązującym przepisom w Niemczech, czyli być równorzędnym do warunków zagwarantowanych innym niemieckim pracownikom. Naruszenie tej reguły grozi pracodawcy nałożeniem na niego grzywny.

Jakie to warunki?
Do warunków, które polski pracownik musi mieć zagwarantowane na równi z niemieckim pracownikiem (wynikających ze stosowania układu zbiorowego pracy dla branży budowlanej) należą m.in.:

 • czas pracy: średni tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 h, przy czym w sezonie letnim i zimowym dopuszczalne są zróżnicowania, np. w okresie styczeń- marzec i grudzień średni czas pracy wynosi 38 h, a w okresie kwiecień- listopad 41 h;
 • wysokość wynagrodzenia w roku 2014 w zależności od landu:
  • dla landów Brandenburgii, Meklemburgii, Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii minimalne wynagrodzenie wraz z dodatkami wynosi 10,50 EUR brutto za godzinę;
  • dla landu Berlin minimalne wynagrodzenie wynosi od 11,10 EUR za godzinę;
  • dla pozostałych landów wynagrodzenie wynosi od 11,10 EUR do 13,95 EUR brutto za godzinę;
 • wymiar urlopu: 30 dni w roku kalendarzowym;
 • wynagrodzenie za urlop: wypłata wynagrodzenia za urlop jest zagwarantowana przez tzw. kasy urlopowe (SOKA-BAU), do których pracodawca musi odprowadzać składki;
 • godziny nadliczbowe: płatne z dodatkiem w wysokości 25 % przysługującego wynagrodzenia za godzinę;
 • praca w nocy, w święta:
  • praca w nocy: dodatek 20 % przysługującego wynagrodzenia godzinowego,
  • praca w święta (z wyjątkiem Zielonych Świątek, 1-go Maja, Pierwszego Dnia Świąt Bożego Narodzenia) i niedziele: dodatek w wys. 75 % przysługującego wynagrodzenia godzinowego

Jak widać z powyższych warunków, mogą one być korzystniejsze niż te oferowane w Polsce, w szczególności, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Polski ustawodawca nie przewiduje w określaniu minimalnego wynagrodzenia zróżnicowania na branże, brak jest też w Polsce układów zbiorowych pracy, które byłyby bezwzględnie obowiązujące dla każdego pracownika. Minimalne wynagrodzenie w Polsce w roku 2014 r. wynosi 1.680 zł brutto.

Stosunek pracy
Polski pracownik udający się do pracy na budowę w Niemczech może świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą, tj. takim, którego siedziba znajduje się na terenie Polski lub umowy zawartej bezpośrednio z niemieckim pracodawcą. W obu przypadkach pracodawcą może być zarówno bezpośrednio firma świadcząca usługi budowlane lub też agencja pracy, czyli tzw. pośrednictwo w pracy. Bez względu na to, z kim umowa zostaje zawarta, nadal obowiązują takie same warunki pracy na terenie Niemiec, jak innego niemieckiego pracownika.

Jeśli umowa o pracę jest zawierana z polskim pracodawcą, polski pracownik najczęściej jest delegowany do pracy w Niemczech, co wymaga uzyskania formularza A1 świadczącego o posiadaniu ubezpieczeniu społecznego w ZUS.

Rady
Polski pracownik wyjeżdżający na stałą pracę na budowie w Niemczech powinien upewnić się, że zawarł umowę o pracę, że wyjaśnione jest jego ubezpieczenie społeczne (w Polsce lub w Niemczech), że zna warunki pracy obowiązujące w Niemczech w miejscu świadczenia pracy. Powinien również wyjaśnić kwestię zamieszkania w okolicy miejsca świadczenia pracy i ewentualną odpłatność za lokum udostępnione mu przez pracodawcę w Niemczech.

« powrót

Inne aktualności