Aktualności

Bezpieczne e-zakupy

Wraz z rozwojem technologii informatycznych Polacy coraz chętniej korzystają z możliwością robienia zakupów w sieci. Taka forma jest przede wszystkim wygodna, daje możliwość porównywania cen wybranych produktów nie tylko na rynku lokalnym, ale nawet międzynarodowym, co wraz z ułatwieniami w płatnościach w sieci i coraz lepszą obsługą firm kurierskich powoduje, że e-zakupy stały się w ostatnich latach popularne i atrakcyjne.

czytaj więcej »

Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

Stare powiedzenie mówi, że „czas to pieniądz”. Zasady tej bardzo często trzymają się przedsiębiorcy, którzy z konieczności wykonywanej działalności, konkurencji na rynku, najczęściej są zmuszeni działać szybko i zdecydowanie. Dynamizm działań opóźniają na pewno wszelkie przeszkody natury formalnej, jak uzyskanie koniecznych zezwoleń czy oczekiwanie na wydanie decyzji przez organy administracji.

czytaj więcej »

Ile kosztuje dochodzenie roszczeń przed Sądem za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika?

Przeglądając oferty licznych kancelarii prawniczych w wielu przypadkach bez problemu można znaleźć odpowiedź o zakresie spraw, którymi zajmuje się kancelaria, referencjach, sposobie rozliczania (najczęściej według stawek godzinowych albo ryczałtem), natomiast sporą trudnością dla potencjalnego Mandanta (Klienta) będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, ile właściwie kosztuje dochodzenie jego roszczeń majątkowych przed Sądem.

czytaj więcej »