Aktualności

Praca tymczasowa w Niemczech

Wraz z otwarciem niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników pojawiły się nowe perspektywy zawodowe i zarobkowe. Z powyższej możliwości korzystają nie tylko osoby indywidualne, ale także agencje pracy tymczasowej, które użyczają swoich pracownikom niemieckim pracodawcom.

Takie rozwiązanie, oprócz oczywistych korzyści finansowych, umożliwia pracodawcom elastyczne kształtowanie okresu pracy, co nie zawsze jest możliwe w przypadku stałego personelu pracowniczego.

Uzyskanie pozwolenia
Aby agencja pracy tymczasowej mogła użyczać swoich pracowników niemieckim pracodawcom niezbędne jest spełnienie wymogów formalnych wymaganych przez niemieckiego ustawodawcę. Najistotniejszym wymogiem jest  uzyskanie zezwolenia, które wydaje Federalna Agencja Pracy. Z racji, że Niemcy są państwem federalnym, zezwolenie należy uzyskać wielokrotnie, jeżeli agencja pracy tymczasowej zamierza użyczać swoich pracowników w różnych landach.
W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć stosowny wniosek we właściwej Dyrekcji Regionalnej Federalnej Agencji Pracy. Do wniosku należy przede wszystkim załączyć wzory umów, tj. umowy o pracę, którą agencja pracy tymczasowej zawiera ze swoimi pracownikami oraz umowę użyczenia pracownika tymczasowego, którą z kolei zawiera pracodawca użyczający z pracodawcą użytkownikiem. 

Powyższe umowy wraz z dokumentami towarzyszącymi będą badane przez Federalną Agencję Pracy pod kątem ich zgodności z niemiecką Ustawą o użyczaniu pracowników tymczasowych. Badanie zapisów umów jest bardzo szczegółowe, co powoduje, że wymogi formalne stawiane umowom są bardzo wysokie. 

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia lub jego przedłużenie związane jest z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, która będzie ustalana indywidualnie, ale nie może być wyższa niż 2.500 Euro. 

Na co należy zwrócić uwagę
Bardzo istotną kwestią jest obowiązek pracodawcy użyczającego do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu takich samych warunków pracy i płacy, jakie posiadają pozostali pracownicy pracodawcy użytkownika. Obowiązek ten rozciąga się przede wszystkim na wysokość wynagrodzenia, czas pracy, urlop, inne dodatki do pensji, jak również prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych dla pracowników przez pracodawcę użytkownika.
Ponadto należy precyzyjnie określić miejsce świadczenia pracy, charakter pracy i czynności jakie będzie wykonywał pracownik tymczasowy. Zarówno pracodawca użyczający, jak i pracodawca użytkownik mają prawo zawarcia w umowie zapisów typowych dla umów o pracę, np. zakazu konkurencji, czy innych zapisów  o indywidualnym charakterze.

Agencja pracy tymczasowej musi także posiadać niezbędną wiedzę na temat podlegania przez pracodawcę użytkownika zbiorowym układom pracy. Fakt podlegania takim układom wpływa bowiem na treść uprawnień pracownika tymczasowego, które nie mogą stawiać go w gorszej sytuacji, niż ta wynegocjowana w układach zbiorowych. Fakt podlegania układom zbiorowym musi zostać uwzględniony w umowach i istotnie wpływa na ich treść.

Po uzyskaniu zezwolenia agencje pracy tymczasowej, mogą swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Niemiec. Należy jednak pamiętać, że zezwolenie jest wydawane na czas określony i w przypadku naruszenia przepisów może zostać zmienione, a nawet cofnięte.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym doradztwem w zakresie świadczenia pracy tymczasowej w Niemczech lub pomocą prawną przy uzyskaniu zezwolenia, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

« powrót

Inne aktualności