Impressum

Informacje zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278)

Podmiot odpowiedzialny:
Sabina Ociepa ul. Głogowska, 60-737 Poznań

Przynależność samorządowa w związku z wykonywaniem zawodu:
Rechtsanwaltskammer Berlin (Izba Adwokacka w Berlinie), Littenstrasse 9, 10179 Berlin
www.rak-berlin.de

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań
www.poznan-oirp.pl

Ubezpieczenie obowiązkowe (OC) w związku z wykonywaniem zawodu:
Na terenie Niemiec
R+V Versicherungsgruppe (Taunusstrasse 1, DE 65193 Wiesbaden), suma ubezpieczenia 250.000 EUR
Na terenie Polski
PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, PL 00-133 Warszawa) suma ubezpieczenia min. 250.000 EUR

Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu prawniczego:
W Niemczech
Przepisy niemieckich ustaw: BRAO, BORA, RVG, CCBE-Regeln
W Polsce
Ustawa o radcach prawnych, Dz.U.1982 r., Nr 19 poz. 145 z późn. zmianami

Kodeks Etyki Radcy Prawnego (uchwała 8/99 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych