Kariera


Oferty proszę kierować na adres mailowy: ociepa@kancelaria-ociepa.pl

Przy składaniu ofert proszę o dopisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści oraz dokonanie wyboru okresu przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Kancelaria Prawna Sabina Ociepa, ul. Głogowska 50/5, 60-737 Poznań, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko praktykanta/praktykantki przez okres do zakończenia rekrutacji / do 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania mojej aplikacji. m.in. CV. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.