Kariera

Do naszego zespołu poszukujemy aplikanta/aplikantki radcowskiego/radcowskiej.

Wymagania:

- biegła znajomość języka niemieckiego,
- zainteresowanie prawem międzynarodowym,
- sumienność w wykonywaniu zadań,
- znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim,
- umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- mile widziana znajomość prawa niemieckiego.               

My oferujemy (oprócz zarobków):

- możliwość specjalizacji w pewnych obszarach prawa polskiego lub niemieckiego,
- pisanie bloga i artykułów,
- codzienną pracę w języku obcym,
- kontakty z międzynarodowymi kancelariami,
- miłą atmosferę w pracy oraz przyjazne dla oka biuro. 

Miejsce pracy: Poznań
 
CV + list motywacyjny proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: ociepa@kancelaria-ociepa.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami, które przejdą wstępny etap rekrutacji. Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie przez Kancelarię Prawną Sabina Ociepa z sie­­dzi­­bą w Po­­zna­­niu, ul. Głogowska 50/5 mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych dla po­­trzeb nie­­zbę­d­nych do re­­a­li­­za­­cji pro­­ce­­su re­­kru­­ta­­cji.”

 

Oferujemy również praktyki dla studentów prawa.

Jeśli jesteś studentem/studentką prawa na 4 lub 5 roku studiów i:

  • znasz biegle język niemiecki,
  • znasz komunikatywnie język angielski,
  • wykazujesz zainteresowanie sprawami gospodarczymi polsko-niemieckimi,
  • posiadasz wysoką kulturę osobistą,
  • oraz masz duże poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

i nasz profil kancelarii odpowiada Ci, napisz do nas.
 

Oferty proszę kierować na adres mailowy: ociepa@kancelaria-ociepa.pl

Przy składaniu ofert proszę o dopisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści oraz dokonanie wyboru okresu przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Kancelaria Prawna Sabina Ociepa, ul. Głogowska 50/5, 60-737 Poznań, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko praktykanta/praktykantki przez okres do zakończenia rekrutacji / do 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania mojej aplikacji. m.in. CV. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.